Rezultatų suvestinės

2019-2020 m.m. Mero taurės gimnazijų grupės varžybų galutinė suvestinė lentelė

2019-2020 m.m. Mero taurės progimnazijų grupės varžybų galutinė suvestinė lentelė

2019-2020 m.m. Mero taurės pradinių klasių mokinių varžybų galutinė suvestinė lentelė

2018-2019 m. m.  „Mero taurės“ sporto žaidynių pradinių klasių mokinių varžybų galutinė rezultatų lentelė

2018-2019 m.m. „Mero taurės“ sporto žaidynių progimnazijų grupės varžybų galutinė rezultatų lentelė

2018-2019 m.m. „Mero taurės“ sporto žaidynių gimnazijų grupės varžybų galutinė rezultatų lentelė

2016-2017 m.m. „Mero taurės“ varžybų galutinė rezultatų lentelė

2017-2018 m.m. „Mero taurės“ sporto žaidynių rezultatų lentelė. Gimnazijų grupė.

2017-2018 m. m. „Mero taurės“ sporto žaidynių rezultatų lentelė. Progimnazijų grupė.

2017-2018 m.m. „Mero taurės“ sporto žaidynių rezultatų lentelė. Pradinių klasių mokinių grupė.